Liczba odwiedzin strony: 30014 Osób na stronie: 12
 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Rykowski
Rybnik 44-200, ul. Rynek 15
tel. 32 4219266 tel. kom 692 111 117 

 
 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Rykowski
Rybnik 44-200, ul. Rynek 15
tel. 32 4219266 tel. kom 692 111 117
 
Rynek 15
44-200 Rybnik
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 177 poz. 1476 - Wniosek o przyznanie kompensaty
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. z dnia 15 września 2005 r.) Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty, stanowiący załącznik do rozporządzenia....
Monitor Polski 2000 Nr 34 poz. 703 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 września 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 31 października 2000 r.) Rej. 50/2000 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50...